O nas

SPECTRUM Terapia i Rozwój jest niepubliczną placówką diagnostyczno-terapeutyczną stosującą nowe kierunki i metody pracy.

Wspieramy rozwój dzieci i młodzieży pragnących doskonalić swój potencjał a także uczniów z problemami emocjonalnymi, żyjących w stresie, czy mających trudności w kontaktach społecznych. Szczególną troską otaczamy dzieci z zaburzeniami autyzmu, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), mutyzmem, wcześniaków i osoby z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną oraz opóźnionym lub nieprawidłowym rozwojem mowy.


Posiadamy własne placówki oświatowe: od 1 września 2014 roku funkcjonuje nasze przedszkole integracyjne „EDU terapeutica” do którego przyjmujemy dzieci przez cały rok a od 1 września 2016 roku w kolejnym roku szkolnym 2016/2017 naukę rozpoczną uczniowie 1, 2, 3 i 4 klasy Integracyjnej Szkoły Podstawowej "EDU terapeutica".

Prowadzimy terapie, które ograniczają występujące w szkole problemy z zaburzeniami pamięci, uwagi, koncentracji. Pomagamy uczniom z dysleksją, dysortografią, trudnościami w czytaniu. Mamy atrakcyjne rozwiązania dla dzieci 6-7 letnich, które są niedojrzałe emocjonalnie i społecznie do rozpoczęcia nauki szkolnej. Wspieramy rodziny adopcyjne w ich lepszym funkcjonowaniu.


Serdecznie zapraszam do współpracy z nami,

                    DYREKTOR